Blockchain Kullanım Alanları

Blockchain Kullanım Alanları

1. Kripto para birimi

Sorunlar

Blockchain Kullanım Alanları – Mevcut ödeme yöntemlerini kullanarak uluslararası para göndermek, aracılar tarafından alınan ücretler nedeniyle hem pahalı hem de zaman alıcı olabilir.

Özellikle gelişmekte olan dünyada bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan önemli sayıda birey bulunmaktadır.

Blockchain, kripto para birimlerinin üzerine inşa edilebileceği bir temel olarak hizmet ederek yukarıda bahsedilen bu sorunları çözmek için kullanılabilir. Kripto para birimleri, çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımında bir değişim aracı olarak işlev gören dijital bir para birimi olarak düşünülebilir. Blok zinciri eşler arası işlemleri kolaylaştırabileceğinden, sınır ötesi ödemeler yapmak hem hızlı hem de ucuz olabilir, bu da aracıların artık dahil olmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

Blockchain, kripto para birimlerini etkinleştirerek kripto para cüzdanlarının gelişimini de beraberinde getirdi. Bu cüzdanlar, bireylere para gönderme ve alma fırsatı verir ve genellikle kişinin fonları üzerinde tam kontrol sahibi olur. Bu, banka hesabı olmayanlara bir gelir elde etme  hatta borç verme ve sermaye artırma faaliyetlerine izin veren merkezi olmayan ağlara girme fırsatı vermektedir . Bir kripto para cüzdanı edinmenin önündeki engel, yalnızca bir internet bağlantısına ihtiyaç vardır. Aksine bu, genellikle zaman alıcı ve pahalı bir süreç olabilen geleneksel finans kurumlarında bir banka hesabı açmak yerine daha kolaydır.

2. Tedarik Zinciri Yönetimi

Sorunlar

Bir ürün tedarik zinciri boyunca hareket ederken şeffaflık konusunda eksiktir. Bu da ortaya çıkan herhangi bir sorunun yeterince izole edilemeyeceği ve herhangi bir olay meydana gelirse araştırılamayacağı anlamına gelir.

Tüketiciler genellikle sahte ürünler alabildiğinden, tedarik zinciri yönetiminde ürün orijinalliği sorunları olabilir.

Tedarik zinciri, bir işletme ile tedarikçileri arasında kurulan bir ağdır ve blok zinciri teknolojisi, bu tedarik zincirlerinde bulunan sorunları çözmeyi vaad eder. Bu, blok zincirinin varlıkların dijitalleştirilmesini sağlama yeteneği ile elde edilir. Bu yöntemle ürünler etiketlenebilir ve daha sonra şeffaf ve değişmez bir blok zincirine nakledilen benzersiz kimliklere atanabilir. Önemli ürün bilgileri, örneğin: ürünün durumu, zamanı, konumu blok zincirinde izlenebilir.

Bu durum belirli avantajlar sağlayabilir; örneğin, artan şeffaflığın bir sonucu olarak ürünler tedarik zincirlerinde farklı aşamalardan geçerken daha doğru bir şekilde izlenebilir. Bu, tedarik zinciri yönetimindeki paydaşlara olası sorunları izole etme ve çözme becerisi kazandırır. Ayrıca, son tüketiciler, blok zincirini kullanarak satın alınan malların gerçekliğini doğrulayabilecekleri için, blok zinciri etkinleştirilmiş bir tedarik zincirinden önemli ölçüde yararlanabilirler.

3. Dijital Kimlik

Sorunlar

Verilerin mülkiyeti, büyük ölçüde, izin verdiğimiz sayısız uygulama ve hizmetin elindedir. Bu sorunludur. Çünkü bu merkezileştirilmiş varlıklar, veri ihlallerine ve kimlik hırsızlığına karşı giderek daha hassas hale gelmektedir.

Dijital kimlik, var olan bireyleri, kuruluşları vs. temsil eden bilgi bütünü olarak düşünülebilir. Blockchain, kendi kendine egemen kimlik olarak adlandırılan kontrolü kullanıcıya geri vererek, dijital kimlikle ilgili sorunları potansiyel olarak çözebilir. Bir kişinin dijital kimliğini elde etmek için çeşitli uygulamalara ve hizmet sağlayıcılara geniş onay vermek yerine, bireyler dijital kimlik verilerinin depolanabileceği şifreli bir dijital merkeze sahip olabilirler. Daha da önemlisi, bireyler bu merkeze kimin erişimi olduğunu kontrol edebilir ve gerektiğinde erişimi iptal edebilir. Blockchain, dijital kimlik kullanım durumunda, bireyi dijital verilerinin nasıl kullanıldığının kontrolüne geri vermeyi hedeflemektedir.

4. Oylama

Sorunlar

Seçmen sahtekarlığı, mevcut oylama yapılarını rahatsız eden bir durumdur.

Bir seçmenin oy kullanabilmesi için sandıkta fiziksel olarak bulunması gerekir; bu, seçmen katılımının genel olarak düşmesine sebep olur.

Oy verme, çevrimiçi yollarla yapılabilmesi gereken bir faaliyettir. Ancak çevrimiçi oylama, güvenlik ve dolandırıcılık endişeleri nedeniyle uzak durulan bir durumdur. Fiziksel oylama ile kağıt oylama dijital olarak değiştirilemediğinden bilgisayar korsanlarından korunduğu için bu endişeler yoktur.

Blok zincirinin özellikleri, onu güvenlik ve dolandırıcılık endişelerini ele almada uygun bir aday haline getirir. Blockchain, kullanılan oyların net bir kaydını sağlayarak seçmen sahtekarlığı endişelerini ortadan kaldırabilir. Blok zincirinde oluşturulan etkin bir oylama sistemi hacklenmeye karşı korumalı özellikleri nedeniyle de güvenilir hale gelecektir. Güvenlik ve dolandırıcılık endişelerinin ortadan kalkması ile oy verme süreci daha sağlıklı ilerleyecektir.

5. Sağlık

Sorunlar

Sağlık personelleri genellikle bir hastanın tıbbi geçmişine ilişkin net bir bilgiye sahip değildir ve bu da etkili sağlık hizmetleri çözümlerinin sağlanmasını zorlaştırabilir.

Tıbbi tedarik zincirindeki sahte ilaçlar da sağlık hizmetlerinde bir sorundur.

Blockchain, hastanın tıbbi kayıtlarının saklanabileceği güvenli ve verilerde oynanmaya karşı korumalı bir veri tabanı olarak hizmet ederek sağlık hizmetlerinde bulunan sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bu, sağlık çalışanlarının hastanın geçmişte aldığı tıbbi ilaçlar gibi bilgilere erişerek hastanın tıbbi geçmişini daha iyi anlamalarını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Blok zinciri, ilaçların gerçekliğinin doğrulanabileceği bir araç olarak hareket ederek, tıbbi tedarik zincirindeki sahte ilaçlarla mücadelede de faydalı olacaktır. İlaçlar, tedarik zincirinin her aşamasında etiketlenecek ve izlenecek ve tüm bu bilgiler, orijinalliği sağlamak için blok zincirine kaydedilecek.

6. Kaynak Yaratma (ICO’lar)

Sorunlar

Blockchain, sermaye artırmanın tamamen yeni bir ekosistemini ortaya çıkararak, bağış toplama faaliyetlerine zaten damgasını vurdu, elbette ilk coin tekliflerinden (ICO) bahsediyorum. ICO’lar, gelecek vaat eden projelere yatırım yapmak konusunda eşit haklar tanımakta.

7. Noter

Sorunlar

Mülkiyet kayıtlarının önemli bir kısmı kağıt formda tutulmaktadır. Bu kayıtların yok edilme veya dolandırıcılık faaliyetine maruz kalma olasılığına yer bırakır.

Noter onayı, bir işlemin taraflarına bir belgenin gerçek olduğunu ve güvenilir olduğunu garanti eden sahtekarlığı caydırıcı bir süreçtir. Blockchain teknolojisinin kullanımı, noter tasdik sürecine önemli bir değer katabilir.

 Mevcut haliyle, noter tasdik süreci güven gerektirir, ancak blok zinciri teknolojisinin tanıtılması, bu sürecin tamamen güven gerektirmeyen bir durum olabileceği anlamına gelebilir. Blok zincirinin kurcalamaya dayanıklı ve şeffaf yapısı, onu noter tasdik süreci için uygun bir aday haline getirir.

Örneğin, blok zincirinin noter tasdikinde kullanılabilmesinin bir yolu, varlığın kanıtını sağlamaktır. Blok zinciri, oluşturulduğu andan itibaren bir belgenin varlığını kanıtlamak için kullanılabilir ve o zamandan beri belgede yapılan herhangi bir değişiklik tespit edilebilir. Bir belgenin değiştirilmediğinin doğrulanması, belgeye hash işlemi uygulanarak yapılabilir. Belgedeki herhangi bir değişiklik, farklı bir karma ile sonuçlanacak ve belgenin sahibinin değişiklikten haberdar olmasına izin verecektir.

8. Gıda Güvenliği

Sorunlar

Gıda üretimi ve ticaretinin küreselleşmesiyle birlikte, bu gıdaların tedarik zinciri daha uzun ve inanılmaz derecede karmaşık hale geldi. Sonuç olarak, gıdalarımızın çiftlikten rafa kadar olan yolculuğunda şeffaflık eksikliği bulunmakta.

Tedarik zincirleri boyunca depolanan gıda hareketinin kayıtları, genellikle kağıt tabanlıdır ve verilerin hatalı olmasına sebep olabilir. Bu kayıt yöntemi, izlemeyi çok daha zor hale getirerek maliyetli gecikmelere neden olabilir.

Blok zinciri teknolojisini kullanarak, parti numaraları, fabrika ve işleme verileri, son kullanma tarihleri, depolama sıcaklıkları ve nakliye detayları gibi çiftlik oluşturma detayları blok zincirine dijital olarak kaydedilebilirse, geçmişi, konumu daha hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamak mümkün olabilir. Bu gelişmiş uçtan uca izlenebilirlik, gıda tedarik zincirinin şeffaflığını ve verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca, verilerin kağıt biçiminde değil dijital olarak girileceği gerçeği, önemli verilerin blok zincirine erişimi olan herkes tarafından kolayca erişilebilir olacağı anlamına gelir.

9. Fikri Mülkiyet (IP)

Sorunlar

Kötü tutulan IP kayıtları, gereksiz yasal anlaşmazlıklara neden olabilir.

Blok zinciri teknolojisinin IP alanına getirebileceği önemli olay ise IP varlıklarının net ve doğru sahipliğinin kaydedilebileceği bir platform olarak hizmet etmesidir. Bir fikrin kökeniyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık, fikrin tam olarak ne zaman kaydedildiğini gösteren bir zaman damgası sunabilen kurcalamaya karşı dayanıklı bir blok zincirinde bulunarak kolayca çözülebilir. Bu aynı zamanda fikri hak sahiplerine, fikri mülkiyet varlıklarını ihlal edenlerden, örneğin patent trollerinden korumak için ek avantaj sağlar.

*IP (Intellectual Property) olarak bahsi geçen durum patent ve telif hakları anlamında kullanılmıştır.

10. Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO)

Sorunlar

Kuruluşların kurumsal yönetimi, genellikle bürokrasi ve yanlış yönetimle dolu olan bir yönetimdir.

DAO’lar, kendisini bozulmaz bir dizi iş kuralıyla yöneten bir organizasyon olarak düşünülebilir. DAO’lar, ortak bir hedefe ulaşılmasında paydaşlarının çıkarlarını hizalayan bir teşvik sistemine sahip olmalıdır. DAO’lar bu hedefin peşinde blok zinciri ve akıllı sözleşme teknolojisinden yararlanır. DAO’lar, her bir paydaşının adil ve kapsayıcı bir karar verme süreci kullanarak kuruluşlarının gelecekteki başarısını şekillendirmek için eşit fırsata sahip olacağı şekilde çalışır. Bu, bazı mevcut yönetim yapılarının aksine bürokrasi ve hiyerarşik bir yönetim tarzını engeller.

Aracısızlaştırmada Blockchain Kullanım Örnekleri:

Blockchain’in merkezi olmayan doğası, aşağıdakiler gibi çeşitli alanlarda çok güçlü etkileri olan aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır:

11. Dağıtılmış Bulut Depolama

Merkezi bir depolama aracından merkezi olmayan bir depolama aracına geçişten kaynaklanan veri güvenliğinde iyileştirmeye olanak sağlar.

12. Paylaşım Ekonomisi

Blok zincirinin eşler arası ve merkezi olmayan yapısı, paylaşım ekonomisini kolaylaştırmak için Airbnb ve Uber gibi merkezi kuruluşlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

13. Müzik

Müzik sanatçıları, plak şirketleri ve yayıncılar gibi aracıları ortadan kaldırabilir ve bunun yerine müziklerini doğrudan hayranlarına satabilir. Bitcoin ve Ethereum gibi blok zinciri tabanlı kripto para birimleri, bu yeni sanatçı-hayran ilişkisini kolaylaştırabilecek mikro ödemeleri destekler.

14. Akıllı Sözleşmeler

Blok zinciri tabanlı, önceden tanımlanmış kurallara sahip, kendi kendini yürüten akıllı sözleşmeler, bir aracıya ihtiyaç duymadan çeşitli taraflar arasındaki anlaşmaları kolaylaştırabilir.

15. Hayırseverlik (Bağış)

Blockchain, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için bağışlar için şeffaf ve denetlenebilir bir yol sağlayabilir.

16. Otomobiller

Blockchain’in etkinleştirdiği tedarik zinciri yönetimi, otomobil geçmişinin detaylandırılmasında faydalı olabilir.

17. Gayrimenkul

Tapular blok zinciri ile dijitalleştirilebilir, bu da daha verimli ve şeffaf bir işlem sürecine olanak tanır.

18. IoT

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve ilgili tüm veriler, merkezi bir varlık tarafından kontrol edilmek yerine, merkezi olmayan bir blok zincirinde saklanabilir.

19. Siber Güvenlik

Blok zincirinin güvenli ve kurcalamaya karşı korumalı yapısı, onu siber güvenlik tehditleriyle mücadelede ideal bir çözüm haline getirir.

20. Sigorta

Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler, sigortacılar ve müşteriler arasında daha şeffaf ve güvenli bir düzenleme sağlayabilir.